8
6-06-2014, 17:13   
Почему на пакете с семечками не пишут: "Отнимает два часа жизни!"