13
20-07-2013, 11:04   
- Андрей Андреич?
- Да.
- Весна 89-го?
- Да.
- Парк Горького, очередь на колесо обозрения?
- Да!
- Сам козел безрогий!!!