19
8-09-2013, 13:22   
Рекламное объявление суши-бара на стене стадиона г. Ангарска: Суши ели и едим, а Курил не отдадим!