11
19-01-2013, 21:40   
-Как дела на работе?
-П...ц за...ли!
-Палец зажали?